• Bảo Hiểm Xe Máy

  • Bảo Hiểm Xe Moto

  • Bảo Hiểm Sức Khỏe

  • Bảo Hiểm Du Lịch

  • Bảo Hiểm Nhân Thọ

  • Bảo Hiểm Khác


BẢO HIỂM HỖ TRỢ VIỆN PHÍ

  • Hỗ Trợ Y Tế

  • Chi Phí Nằm Viện

  • Chi Phí Khám Bệnh

Đối tượng bảo hiểm:

Chủ xe máy tham gia giao thông trên lãnh thổ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Phạm vi bảo hiểm:

BIC thay mặt cho chủ xe bồi thường cho các tổn thất về người và tài sản cho bên thứ ba (bên bị thiệt hai do xe của chủ xe gây ra).

Quyền lợi bảo hiểm:

BIC sẽ thay mặt cho chủ xe bồi thường cho bên thứ ba những thiệt hại về người và tài sản, cho hành khách những thiệt hại về người với mức tối đa như sau:

  • Về người: tối đa 100.000.000 đ / người / vụ tai nạn. Cụ thể:

Quyền lợi bảo hiểm

Mức bồi thường tối đa

Chết do tai nạn

Trả đủ 100.000.000đ / 1 người / 1 vụ

Thương tật do tai nạn

Trả theo "Bảng quy định trả tiền bồi thường thiệt hại về người"

  • Về tài sản: tối đa 50.000.000đ / vụ tai nạn.

Phí bảo hiểm:

Loại

Phí bảo hiểm (gồm VAT)


Bảo hiểm Trách nhiệm dân sự 66.000 VNĐBảo hiểm trách nhiệm dân sự + Bảo hiểm tai nạn cho 2 người ngồi trên xe (mức 10 triệu / người ) 86.000 VNĐ

Download tài liệu, biểu mẫu: